KOMENDANT POWIATOWY PSP w Skarżysku-Kam.

Komendant Powiatowy PSP - bryg. mgr inż. Marcin Machowski

Straż Pożarna Brygadier mgr inż. Marcin Machowski na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej został powołany z dniem 08.06. 2016 r.
Jest absolwentem SChP w Krakowie, którą ukończył w roku 1991. Następnie w 1997 r. ukończył SGSP w Warszawie. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w stanach zagrożeń” w SGSP w Warszawie. W PSP pracuje od 1989 r.

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP w Skarżysku-Kam.

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP - mł. bryg. mgr inż. Andrzej Pyzik

Straż Pożarna mł. bryg mgr inż. Andrzej Pyzik na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej został powołany z dniem 10.12. 2016 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2000 roku z tytułem inżyniera pożarnictwa. Wykształcenie uzupełnił kończąc w 2004 roku Wyższa Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie otrzymując tym samym tytuł magistra. W straży pożarnej pracuje od 1996 r. Od roku 2002 był związany z jednostką organizacyjną PSP w Starachowicach.