KOMENDANT POWIATOWY PSP w Skarżysku-Kamiennej

KOMENDANT POWIATOWY - st. bryg. mgr inż. Sylwester Hamera

Straż Pożarna St. brygadier mgr inż. Sylwester Hamera kieruje Komendą Powiatową PSP w Skarżysku-Kamiennej od 16.12.2002 r. Jest absolwentem SGSP, na której studiował w latach 1985-1990. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Organizacja i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych” – Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. W PSP pracuje od 1985 r., w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej pracuje od 01.08.1990 r.

Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP w Skarżysku-Kam.

Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO - bryg. mgr inż. Marcin Machowski

Straż Pożarna Brygadier mgr inż. Marcin Machowski na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej został powołany z dniem 15.05. 2003 r. Jest absolwentem SChP w Krakowie, w której studiował w latach 1989-1991. Następnie w 1997 r. ukończył SGSP w Warszawie. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w stanach zagrożeń” w SGSP w Warszawie. W PSP pracuje od 1989 r.